KANVOD

Doprava a mechanizáciaKomplexná stavebná činnosťZámočnícka výrobaAutoservis a pneuservisObytný súbor Ďateliniská Zlaté Moravce

Stredisko dopravy a mechanizácie - nákladná autodoprava, strojné – zemné práce

Komplexná stavebná činnosť - stavebná činnosť v celom rozsahu stavebníctva a činnosti s tým súvisiace

Zámočnícka výroba - výroba zámočníckych výrobkov, prístrešky, brány, zábradlia

Autoservis - 3D geometria, STK/EK, odťahovka  Pneuservis - osobný, nákladný, mobilný pneuservis

Obytný súbor Ďateliniská Zlaté Moravce - Pokračovanie v ďaľšej výstavbe

O NÁS

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

   Stavebná firma KANVOD spol. s r.o. vznikla v roku 1998 ako pokračovateľ firmy Štefan Kobes – Kanvod, ktorá pôsobila na trhu od roku 1990. Pri zakladaní spoločnosti boli využité dlhoročné skúsenosti jej riadiacich pracovníkov na stavbách na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí ( Česká republika, Ruská federácia, Kazachstan). Za pomerne krátku dobu existencie spoločnosti jej pracovníci úspešne zrealizovali rad stavieb. Spoločnosť dlhodobo úspešne spolupracuje s investormi ako Trnavská vodárenská spoločnosť, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Národná diaľničná spoločnosť, Generálny Investor mesta Bratislava, Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Mestská časť Bratislava – Petržalka, Mesto Zlaté Moravce, Západoslovenské energetické závody Bratislava, Inžinierske stavby a.s.  a ďalší ako aj investori zo zahraničia.  Hlavným predmetom zamerania spoločnosti je stavebná činnosť v celom rozsahu stavebníctva a činnosti s tým súvisiace.

   Odborní pracovníci firmy sú schopní pripraviť stavebné dielo od predprojekčnej a projekčnej prípravy až po jeho konečnú realizáciu, nevynímajúc inžiniersku činnosť na stavbách. Riadiaci pracovníci vlastnia Certifikát o odbornej spôsobilosti v celom rozsahu stavebníctva.

   Prvoradou prioritou spoločnosti KANVOD spol. s r.o. je spokojnosť investora s priebehom a konečným výsledkom stavby. Na tomto základe je sledovaný a koordinovaný celý proces výstavby, kde kľúčovou úlohou sa stáva vybudovanie stavebného diela v stanovených termínoch a predpísanej kvalite. Spoločnosť je držiteľom Certifikátu systému riadenia kvality podľa ISO .

   Firma disponuje potrebným sortimentom strojov, zariadení a dopravných prostriedkov / ľahká a drobná mechanizácia, ťažká mechanizácia, doprava, meracia technika a ostatné vybavenie / k tomu, aby v krátkych vymedzených časoch zvládla náročnosť realizácie zmluvne dohodnutého diela.

Technické a výrobné vybavenie spoločnosti je sústredené do stredísk podľa požiadaviek jednotlivých stavieb. V súčasnosti sa jedná o strediská v Zlatých Moravciach  a v Bratislave.

 

Subscribe to Kanvod spol. s.r.o. RSS