KANVOD      

Kontakt

 

Názov:

KANVOD, spol.  s.r.o.

  • IČO36526231
  • DIČ2020146095
  • IČ DPHSK2020146095 
Mail: zm@kanvod.sk
tel. číslo 02/3333 190, 037/64 22 554

 

 

 

SÍDLO Spoločnosti:

SNP 2289/53

953 01 Zlaté Moravce

 

 

 

 

 

 

Prevádzka

 

SNP 51

953 01 Zlaté Moravce

TEL.: 037/ 64 22 554

www.kanvod.sk

zm@kanvod.sk