KANVOD      

PROFIL SPOLOČNOSTI

  Stavebná spoločnosť KANVOD spol., s.r.o. vznikla ako pokračovateľ firmy Štefan Kobes KANVOD , ktorá pôsobí na trhu od roku 1990. Prevažnú časť výrobného programu tvorí realizácia pozemných, inžinierskych a ekologických stavieb. Dôkazom technickej, technologickej a kvalitatívnej pripravenosti na realizáciu širšieho okruhu stavebných diel , bolo úspešné ukončenie a odovzdanie mnohých významných stavieb a projektov Investorom. Sme na trhu už 27 rokov a našou prvoradou prioritou je starostlivosť o vlastných zamestnancov a samozrejmosťou je spokojnosť zákazníka. Od začiatku vzniku spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou a pilierom v spolupráci VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. – Bratislava.

Dôležitou stratégiou pre spoločnosť KANVOD bolo aj rozšírenie služieb :

  • Doprava a mechanizácia
  • Zámočnícka a klampiarska výroba
  • Autoservis a pneuservis

Sme si vedomí toho, že iba s dobrou technickou vybavenosťou, kvalifikovaným riadením spoločnosti , kvalitnou a odbornou prácou našich zamestnancov, sa nám aj v ďalších rokoch podarí udržať si svoje miesto na stavebnom trhu ako spoločnosť zdravá, stabilná, konkurencie schopná a finančne nezávislá.

Za vedenie spoločnosti sa chcem poďakovať všetkým obchodným partnerom a spolupracovníkom, a teším sa na jej pokračovanie v ďalších rokoch.