CENNÍK

Žiadne voľné byty. 

Bytovka F - pôdorys

1.NP

2.NP

3.NP