KONTAKTY

 
Názov Adresa Telefón Web Mail
Investor KANVOD SK, s.r.o.,Röntgenova 26,
851 01 Bratislava
+421(02)33333190 www.kanvod.sk info@dateliniska.sk
Zhotoviteľ KANVOD, spol. s r.o., Hviezdoslavova 10,
953 01 Zlaté Moravce
+421(37)6424757 www.kanvod.sk zm@kanvod.sk
Projektant Architektonická kancelária
Csanda-Piterka,
spol. s r.o., Riečna 2,
949 01 Nitra
+421(37)6503217 www.csanda-piterka.sk kancelaria@csanda-piterka.sk
Hlavný koordinátor predaja bytov Centrum development a inžiniering KANVOD SK, s.r.o, Viktor Šima, Peter Kiepeš, Župná ul. ,
953 01 Zlaté Moravce
0905 624220
0918 530568
www.kanvod.sk info@cdais-kanvod.eu
Predaj   +421 905 932 365