KANVOD      

Komplexná stavebná činnosť

Hlavným predmetom zamerania spoločnosti je stavebná činnosť v celom rozsahu stavebníctva a činnosti s tým súvisiace.