KANVOD      

Kontakt - doprava a mechanizácia

 

Vedúci dopravy Ján Kobes

 

Email doprava@kanvod.sk
Telefón

0905 329 503

037/6422554